Toshkent shahar Yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

  • Yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer munosabatlarini tartibga solish, yer tuzishni tashkil etish, yer monitoringi va muhofaza qilish bo'yicha yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlash;
  • shahar yerlaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
  • yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish;
  • davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining Toshkent shahrida davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
  • davlat yer kadastrini, bino va inshootlarning davlat kadastrini, shuningdek Toshkent shahridagi davlat hududiy kadastrini yuritish.