O'ziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi quyidagi funksiyalarni bajaradi:

A) Yerdan foydalanish sohasida:

 • Yer munosabatlarini tartibga solish tizimini takomillashtirish, yerlardan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilishga qaratilgan yagona davlat siyosatining amalga oshirilishini ta'minlaydi;
 • Davlat organlarining, yuridik va jismoniy shaxslarning yerdan foydalanish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi;
 • Yer tuzishni, yerdan foydalanish va uni muhofaza qilishni, yer resurslarini hisobga olish va baholashni tashkil qilishni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
 • Yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish, yuridik va jismoniy shaxslar, davlat organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini tashkil qiladi va amalga oshiradi, buzilishlarni bartaraf etish va qonunbuzarlarni javobgarlikka tortish bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rilishini ta'minlaydi;
 • Yer fondining holatini kuzatish, o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash, salbiy jarayonlarning oldini olish va bartaraf etish maqsadida yer monitoringi olib boradi;
 • Mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda shahar yerlaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
 • Manfaatdor xizmatlar bilan birgalikda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yer uchastkalarini berish va olib qo'yish bo'yicha Toshkent shahar hokimiga takliflar tayyorlaydi;
 • Toshkent shahar hokimi nomidan yerlarni ijaraga berish shartnomalarini tuzadi, tugatadi, o'zgartiradi;
 • Toshkent shahri hududidagi yer resurslarining holati va ulardan foydalanish to'g'risida yillik hisobot tuzadi;

B) Geodeziya va kartografiya faoliyati sohasida:

 • Kartografik va geodezik kadastr bo'yicha ma'lumotlarni shakllantirishda ishtirok etadi;

V) o'z vakolatlari doirasida davlat kadastrini yuritish sohasida:

 • Toshkent shahrida davlat kadastrlarini yuritishda davlat va mahalliy hokimiyat organlarining faoliyatini muvofiqlashtiradi;
 • Yagona davlat kadastrlari tizimiga kiritilgan tarmoq kadastr ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish, tizimlashtirish, saqlash va yangilash;
 • Toshkent davlat yer kadastri yuritilishini tashkil qiladi;
 • Toshkent shahar bino va inshootlarining davlat kadastri yuritilishini tashkil etadi;
 • Davlat geodeziya va kartografiya kadastrini yuritishda qatnashadi;
 • Ilmiy-tadqiqot, eksperimental-texnologik va loyihalash-qidiruv ishlarini bajarilishini tashkil etadi;
 • Toshkent shahri va uning hududlarining ma'muriy chegaralarini belgilash (aniqlashtirish) bo'yicha ishlarni tashkil etadi;
 • Kadastr xujjatlarini ko'rib chiqadi, axborot va maslahat xizmatlarini taqdim etadi;
 • Foydalanuvchilarga kadastr ma'lumotlarini taqdim etadi;

D) Ko'chmas mulk huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish sohasida:

 • "Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri" davlat korxonasi orqali ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni va ular bilan tuzilgan bitimlarni davlat ro'yxatidan o'tkazilishini tashkil etadi;
 • Toshkent shahar yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi o'ziga yuklatilgan vazifa va funksiyalarni bevosita, shuningdek yerdan foydalanish va yer tuzish sektori, davlat kadastri sektori, yerlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish monitoringi sektori, boshqa organ, tashkilot va muassasalar, xamda "Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri" davlat korxonasi orqali hal qiladi.