Davlat kadastr palatasining Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan ko'rsatiladigan xizmat turlari

Kadastr pasportini tayyorlash va ko'chmas mulk obyektlari uchun kadastr hujjatlarini noturar joy binolari va inshootlari bo'yicha rasmiylashtirish Платная услуга
Kadastr pasportini tayyorlash va yer uchastkalariga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish Платная услуга
Jismoniy shaxslarning noturar joydagi ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va davlat reestridan ko'chirma berish Платная услуга
Yuridik shaxslarning noturarjoy ko'chmas mulk ob'ektlari va davlat reestridan ko'chirma berish Платная услуга
Noturar joy obyektlari uchun berilgan jismoniy shaxslarning yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va davlat reestridan ko'chirma berish Платная услуга
Yuridik shaxslarga berilgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va davlat reestridan ko'chirma berish Платная услуга
Ipotekani va ipoteka shartnomasini, shuningdek ijara huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish Платная услуга
Ko'chmas mulk obyektlarining manzillarini tayinlash, o'zgartirish va tugatish Платная услуга