Yashash xonalar soni va maydonini bilish

Yalpi va rejali xatlov natijalarini hamda kommunal va soliq organlari bilan solishtirma ma'lumotlarni hisobga olgan holda ko‘chmas mulk obyektining asosiy texnik ko‘rsatkichlari haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Diqqat! Yalpi xatlov o‘tkazilishiga qadar, ShNK 2.08.01-94 amalda bo‘lgan davrda shakllantirilgan kadastr yig‘ma jildlari bilan farq vujudga kelishi ehtimoli mavjud.