Soliq stavkalari bo‘yicha iqtisodiy zonani bilish

Ko‘chmas mulk obyektlari joylashgan iqtisodiy zonalar to‘g‘risidagi ma'lumotlar taqdim etiladi.