Survey

“Moʻtadillik va mutaassiblikning farqini bilasizmi?” mavzusidagi soʻrovnomada ishtirok eting.

1.

Mutaassiblik deganda nimani tushunasiz?


2.

Moʻtadil inson deganda qanday insonni tasavvur qilasiz?


3.

Atrofingizdagi insonlarning qarashlari qanday shakldagi xulq-atvorda o‘z aksini topadi?