Financial statements

21-02-2024

08-01-2024

2023-yilda O‘zbekiston Respublikasi nomidan, yoki O‘zbekiston Respublikasi kafolati ostida xorijiy kreditlar jalb qilgan holda amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari bo‘yicha MAʼLUMOT

18-10-2023

Kadastr agentligi va uning tasarufidagi budjet tashkilotlarga budjet mablag'lari hisobidan ajratilgan mablag'lar to'g'risida ma'lumot

18-10-2023

Kadastr agentligi tomonidan 2023-yil III choragida chet-el mehmonlarini kutib olish va kuzatish uchun sarflangan xarajatlari to‘g‘risida M A ʼ L U M O T

18-10-2023

Kadastr agentligi Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).

18-10-2023

Kadastr agentligi tomonidan 2023-yilning ikkinchi yarim yilligida asosiy vositalar va tovar moddiy boyliklarini xarid qilish uchun rejalashtirilayotgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi MAʼLUMOTLAR

18-10-2023

Kadastr agentligi va uning tasarufidagi budjet tashkilotlarga budjet mablag'lari hisobidan ajratilgan mablag'lar to'g'risida ma'lumot

05-04-2023

“Кадастр ва кўчмас мулкни рўйхатга олиш тизимини модернизациялаш” инвестиция лойиҳаси тўғрисида МАЪЛУМОТ (01.04.2021 йил)

18-10-2021

Kadastr agentligiga 2020 yilda Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan ajratilgan mablag‘larning sarflanishi to‘g‘risida MA’LUMOT

18-10-2021

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligining 2020 yilda "Davlat xaridlari to‘g‘risida"gi qonun doirasida tuzilgan shartnomalari to‘g‘risida ma’lumot:

18-10-2021

«Ko‘chmas mulkni ro‘yxatdan o‘tkazish va kadastr tizimlarini modernizatsiyalash» investitsiya loyihasi:

18-10-2021