Lands sold at Erelektron AAT

2023-yil I-chorrakda «YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimiorqali sotilgan yerlar hisobot

01-03-2023

2022-yil 4-chorrakda «YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimiorqali sotilgan yerlar hisobot

13-01-2023

2022-yil 3-chorrakda «YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimiorqali sotilgan yerlar hisoboti

09-12-2022

«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot

20-10-2022

«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot

03-10-2022

"Yerelektron" avtomatlashtiligan axborot tizimidagi jarayonlar bo'yicha universal hisobot

08-09-2022

2022 yil 2- chorakda sotilgan yerlar bo'yicha hisobot

20-07-2022

2022-yil 1-chorrakda «YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimiorqali sotilgan yerlar hisoboti

11-03-2022

Report on land sold in the 4th quarter

25-10-2021

«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot

25-10-2021