Lands sold at Erelektron AAT

«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot

25-10-2021

2022 yil 2- chorakda sotilgan yerlar bo'yicha hisobot

20-07-2022

2022-yil 1-chorrakda «YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimiorqali sotilgan yerlar hisoboti

11-03-2022

Report on land sold in the 4th quarter

25-10-2021