Ishonch telefoni : 1097 Kirish

Ko‘p uchraydigan savollarga javoblar

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 10 iyuldagi 186-sonli qaroriga bilan tasdiqlangan ko‘chmas mulk ob'ektlarining davlat kadastri sohasida davlat xizmatlari narxlarini belgilash tartibga asosan ko‘chmas mulk ob'ektining bir qismi begonalashtirilganda ob'ektning qolgan qismiga o‘zingiz nomingizga kadastr pasportini tayyorlash va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish bo‘yicha to‘lov undirilmaydi.

Kadastr hujjatlari tayyorlangan turar-joyingiz qo‘shimcha qurilgan uy-joyni ham kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishingiz zarur bo‘ladi. Bunda Sizga mavjud kadastr hujjatingizga o‘zgartirish kiritib, yangilab beriladi. Kadastr xizmatlariga to‘lanadigan belgilangan xizmat haqqi faqat qo‘shimcha qurilgan (kadastr hujjatida mavjud bo‘lmagan) binolarning maydonidan kelib chiqib hisoblanadi.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 24-моддасига асосан Эр (хотин) ўзининг номига расмийлаштирган умумий кўчмас мол-мулкни тасарруф этиш бўйича битим тузиши учун хотин (эр)нинг нотариал тартибда тасдиқланган розилигини олиши лозимлиги белгиланган. Шунга асосан уй-жойни сотишда турмуш ўртоғингизнинг нотариал тартибда тасдиқланган розилиги зарур бўлади.

Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20 dekabr 1023-sonli qaroriga bilan tasdiqlangan Nizomga asosan yer uchastkalari faqat auksion orqali ajratilishi belgilangan.

Shart!, o‘ziga tegishli uy-joyning hududida qo‘shimcha bino yoki inshoot qurilgan taqdirda, kadastr hujjatini yangilashda topografik syomka qilish shart, sababi, qurilgan bino yoki inshootni belgilangan tartibda geodezik uskunalar bilan o‘lchanib, uning tegishli koordinatalari olinadi va Milliy geografik axborot tizimiga kiritish uchun asos bo‘ladi hamda kadastr pasportiga tushiriladi.

Respublikamizda mavjud ochiq foydalanishdagi 1:2 000-1:200 000 masshtabgacha bo‘lgan xarita va ortofotoplanlarni Kadastr agentligining Davlat kartografiya-geodeziya fondidan olish mumkin, umumgeogorafik, siyosiy-ma'muriy, ilmiy-ma'lumotga oid va boshqa tematik xaritalar ochiq sotuvda mavjud.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 yanvardagi 22-son qaroriga asosan Davlat koordinatalar tizimidagi Respublika hududi bo‘yicha 1:200 000 va undan yuqori bo‘lgan masshtabdagi topografik xaritalar,  shuningdek, WGS-84 tizimidagi 1:2000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 va 1:100 000 mashtabdagi xarita va ortofotoplanlar ochiq hisoblanadi.
Bundan tashqari, umumgeogorafik, siyosiy-ma'muriy, ilmiy-ma'lumotga oid va boshqa tematik xaritalar hamda tarmoqlararo ahamiyatga molik atlaslar, kartografik o‘quv qo‘llanmalarining barchasi ochiq xisoblanadi.