Ishonch telefoni : 1097 Kirish

Ko‘p uchraydigan savollarga javoblar

Shart!, o‘ziga tegishli uy-joyning hududida qo‘shimcha bino yoki inshoot qurilgan taqdirda, kadastr hujjatini yangilashda topografik s'yomka qilish shart, sababi, qurilgan bino yoki inshootni belgilangan tartibda geodezik uskunalar bilan o‘lchanib, uning tegishli koordinatalari olinadi va Milliy geografik axborot tizimiga kiritish uchun asos bo‘ladi hamda kadastr pasportiga tushiriladi.

Respublikamizda mavjud ochiq foydalanishdagi 1:2 000-1:200 000 masshtabgacha bo‘lgan xarita va ortofotoplanlarni Kadastr agentligining Davlat kartografiya-geodeziya fondidan olish mumkin, umumgeogorafik, siyosiy-ma'muriy, ilmiy-ma'lumotga oid va boshqa tematik xaritalar ochiq sotuvda mavjud.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 yanvardagi 22-son qaroriga asosan Davlat koordinatalar tizimidagi Respublika hududi bo‘yicha 1:200 000 va undan yuqori bo‘lgan masshtabdagi topografik xaritalar,  shuningdek, WGS-84 tizimidagi 1:2000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 va 1:100 000 mashtabdagi xarita va ortofotoplanlar ochiq hisoblanadi.
Bundan tashqari, umumgeogorafik, siyosiy-ma'muriy, ilmiy-ma'lumotga oid va boshqa tematik xaritalar hamda tarmoqlararo ahamiyatga molik atlaslar, kartografik o‘quv qo‘llanmalarining barchasi ochiq xisoblanadi.