Ishonch telefoni : 1097 Kirish

Tasarrufidagi tashkilotlar

“Geoinnovatsiya markazi” DUKning asosiy maqsad va vazifalari

1. Uchuvchisiz uchish apparatlarining funksional va texnik imkoniyatlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini tashkil etish;

2. Iqtisodiyot tarmoqlarida uchuvchisiz uchish apparatlarini ko‘llash va ulardan foydalanish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish;

3. Uchuvchisiz uchish apparatlarini ko‘llash orqali olingan ma'lumotlarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qo‘llash, tahlil qilish, qayta ishlash va saqlash;

4. Uchuvchisiz uchish apparatlari uchun konstruktiv elementlar ishlab chiqarishni va dasturiy ta'minotni ishlab chiqishni bosqichma-bosqich mahalliylashtirish;

5. Uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqarishda va ulardan foydalanishda eng yangi texnologiyalarni va xorijiy tajribani joriy etish;

6. Uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarish sohasida mutaxassislar tayyorlashga ko‘maklashish;

7. Uchuvchisiz uchish apparatlarini manfaatdor tashkilotlarga ijaraga berish;

8. Uchuvchisiz uchish apparatlarini ta'mirlash xizmatlari va texnik xizmat ko‘rsatish.

Davlat kadastrlari palatasining asosiy vazifalari va funksiyalari

Quyidagilar Davlat kadastrlari palatasining asosiy vazifalari hisoblanadi:

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish;

davlat kadastrlarini yuritish;

geofazoviy ma’lumotlarni yaratish va ulardan foydalanish, ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, davlat kadastrlarini yuritish sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish.

11. Davlat kadastrlari palatasi o‘ziga yuklangan asosiy vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni bajaradi:

a) ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish sohasida:

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazadi;

ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarning davlat reyestrini yuritadi;

yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarning yuzaga kelishi, o‘zgarishi, boshqa shaxsga o‘tishi, cheklanishi va bekor bo‘lishini nazarda tutuvchi qarorlar, auksion va tanlov bayonnomalari, notarial tasdiqlangan bitimlar hamda boshqa hujjatlarni O‘zbekiston Respublikasi Milliy geografik axborot tizimida (keyingi o‘rinlarda — Milliy geoaxborot tizimi) davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni tashkil etadi va amalga oshiradi;

davlat yer kadastri, binolar va inshootlar davlat kadastrini yuritadi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarning yuzaga kelishi, boshqa shaxslarga o‘tishi, cheklanishi, bekor bo‘lishi va ko‘chmas mulkka doir boshqa bitimlar to‘g‘risidagi yagona elektron ma’lumotlar bazasini yaratadi va uning doimiy ravishda yangilab borilishini ta’minlaydi;

ko‘chmas mulk obyektlariga kadastr yig‘majildini (pasportini) tayyorlash ishlarini tashkil etadi va muvofiqlashtiradi;

kadastr muhandislari va tuman (shahar) filiallariga kadastr yig‘majildini tayyorlash xizmatlarini ko‘rsatishda teng sharoitlar yaratadi;

kadastr muhandislari va ro‘yxatdan o‘tkazuvchilarning reyestrini yuritadi;

ko‘chmas mulk obyektlariga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda Davlat kadastrlari palatasining tarkibiy tuzilmalari hamda kadastr muhandislari faoliyatini muvofiqlashtiradi va monitoringini amalga oshiradi;

ko‘chmas mulk obyektlari manzillari yagona reyestrini yuritadi;

ko‘chmas mulk obyektlariga obyektning geografik bog‘liqligini ta’minlovchi geokodlar beradi;

respublika darajasida ko‘chmas mulk obyektlari geokodlari ko‘rsatilgan holda elektron kartalarni shakllantiradi;

ko‘chmas mulk obyektlari manzillari yagona reyestridan ma’lumotlar beradi;

bino va inshootlarning kadastr qiymatini belgilash ishlarini tashkil etadi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, ko‘chmas mulk obyektlari manzillari yagona reyestrini, davlat yer kadastri, binolar va inshootlar davlat kadastrini, hududlar davlat kadastrini yuritish sohasida normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, ko‘chmas mulk obyektlari manzillari yagona reyestrini yuritish, davlat yer kadastrini, binolar va inshootlar davlat kadastrini yuritish faoliyatini texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;

axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan holda jismoniy va yuridik shaxslarga tezkor va sifatli davlat xizmatlari ko‘rsatilishini tashkil etadi va amalga oshiradi;

yuridik va jismoniy shaxslarga ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarning davlat reyestridan ko‘chirmalar beradi;

foydalanuvchilarni belgilangan tartibda kadastr axborotlari bilan ta’minlaydi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish to‘g‘risida ma’lumotlarning shaffofligi va ochiqligini ta’minlovchi axborot tizimini yaratadi, qo‘llab-quvvatlaydi va rivojlantiradi;

axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazishning shaffof va ommaga ochiq tizimining ishlashini ta’minlaydi;

kadastr muhandislari faoliyatini metodik jihatdan qo‘llab-quvvatlaydi;

Davlat kadastrlari yagona tizimini, Milliy geoaxborot tizimini, Kadastr va ko‘chmas mulkni ro‘yxatdan o‘tkazish integratsion axborot tizimini (keyingi o‘rinlarda — Integratsion axborot tizimi) yaratadi, yangilaydi va rivojlantirishni tashkil etadi hamda amalga oshiradi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarning davlat reyestri, ko‘chmas mulk obyektlari manzillari yagona reyestri, davlat yer kadastri, binolar va inshootlar davlat kadastri samarali yuritilishini ta’minlaydi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, ko‘chmas mulk obyektlari manzillari yagona reyestrini yuritish sohasidagi faoliyatning ilmiy-tadqiqot va metodik ta’minotini tashkil etadi;

ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazishda jismoniy va yuridik shaxslarga malakali maslahat yordami va axborot beradi;

ko‘chmas mulk obyektlari kadastr hujjatlarining arxiv hujjatlarini raqamlashtirilgan holda yuritadi;

b) davlat kadastrlarini yuritish sohasida:

davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi;

Davlat kadastrlari yagona tizimi va hududlar davlat kadastrining samarali yuritilishini ta’minlaydi;

Davlat kadastrlari yagona tizimini Milliy geoaxborot tizimida shakllantiradi;

davlat boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, xo‘jalik birlashmalari va boshqa tashkilotlar tomonidan tegishli davlat kadastrlari ma’lumotlari Milliy geoaxborot tizimiga taqdim etib borilishi monitoringini olib boradi;

davlat kadastrlari yuritilishiga doir normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi;

Davlat kadastrlari yagona tizimini yuritish, geofazoviy ma’lumotlarni yaratish va ulardan foydalanish faoliyatini texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;

Davlat kadastrlari yagona tizimiga kiritiladigan soha faoliyatiga oid axborotlarni yig‘ish, tahlil qilish, tizimlashtirish, saqlash va yangilash yo‘li bilan Davlat kadastrlari yagona tizimini yuritadi;

Milliy geoaxborot tizimini yuritadi;

Fazoviy ma’lumotlar milliy infratuzilmasining bazaviy fazoviy ma’lumotlar banki, maxsus fazoviy ma’lumotlar va metama’lumotlar bazalari shakllantirilishini amalga oshiradi;

manfaatdor vazirliklar va idoralar, mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan o‘zaro elektron aloqalar orqali geofazoviy ma’lumotlar almashinuvini amalga oshiradi;

davlat boshqaruvi organlariga, mahalliy davlat hokimiyati organlariga, xo‘jalik birlashmalariga, yuridik va jismoniy shaxslarga axborot ta’minoti va fazoviy ma’lumotlarni, shu jumladan, davlat kadastrlari to‘g‘risidagi axborotni berish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatishni tashkil etadi;

ko‘chmas mulkka oid geoportallarni yaratadi, yuritadi va qo‘llab-quvvatlaydi;

kadastr muhandislariga geoaxborot tizimlari orqali ishlash va davlat kadastrlari yagona tizimi ma’lumotlaridan foydalanishga imkoniyatlar yaratadi;

doimiy faoliyat ko‘rsatadigan sun’iy yo‘ldosh orqali kuzatish stansiyalari tarmog‘ini boshqarish, ular monitoringi va takomillashtirilishini amalga oshiradi;

geofazoviy ma’lumotlarni yaratish va ulardan foydalanish sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarni amalga oshiradi;

davlat va maxsus geoaxborot tizimlarini ishlab chiqadi;

geofazoviy ma’lumotlardan foydalanishda jismoniy va yuridik shaxslarga malakali maslahat beradi;

geofazoviy ma’lumotlarni yaratish va ulardan foydalanish, davlat kadastrlarini yuritish sohasidagi faoliyatning ilmiy-tadqiqot va metodik ta’minotini tashkil etadi;

v) ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, davlat kadastrlarini yuritish va geofazoviy ma’lumotlarni yaratish va ulardan foydalanish sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi va qatnashadi.

Respublika aerogeodeziya markazi davlat muassasasi to‘g‘risida MA’LUMOT

1928 yil 10 noyabrda Toshkent shahrida Sobiq ittifoq (SSSR) Xalq xo‘jaligi Yuqori soveti, Bosh geodeziya qo‘mitasining Markaziy osiyo geodeziya boshqarmasi tashkil qilingan. 1928 yil 15 noyabrdagi 17-sonli buyruq.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Kadastr agentligining Respublika aerogeodeziya markazi o‘zining ishlab chiqarish faoliyatini 2020 yil 2 iyuldagi “Geodeziya va kartografiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-626-son qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari, Hukumat qarorlari, Davlat soliq qo‘mitasi buyruqlari, Kadastr agentligi buyruqlari va Respublika aerogeodeziya markazi Ustavi asosida amala oshiradi.

Respublika aerogeodeziya markazining quyidagi hududlararo bo‘linmalari mavjud:

 • Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘linmasi;
 • Xorazm hududlararo bo‘linmasi;
 • Samarqand hududlararo bo‘linmasi;
 • Surxondaryo hududlararo bo‘linmasi;
 • Jizzax hududlararo bo‘linmasi;
 • Farg‘ona hududlararo bo‘linmasi.

Respublika aerogeodeziya markazida quyidagi bo‘limlar mavjud:

 • Geodeziya va topografiya bo‘limi;
 • Doimiy ishlab turuvchi GNSS stansiyalarni boshqarish sho‘basi;
 • Yerni masofadan zondlash va muhandislik maydon hisoblash bo‘limi;
 • Respublika toponimika xizmati;
 • Ochiq foydalanishdagi xaritalarni yaratish bo‘limi;
 • Stereotopografiya va raqamli kartografiya bo‘limi;
 • Yer tuzish va kompleks loyihlash bo‘limi;
 • Qishloq xo‘jaligi xaritalarini yaratish bo‘limi;
 • Geodeziya va kartografiya ishlarini loyihalash bo‘limi;
 • Navbatchi ma’lumotnoma xaritasini yuritish bo‘limi;
 • Geodezik asboblarni metrologik ta’minlash bo‘limi.
 •  
 • Quyidagilar Respublika aerogeodeziya markazi asosiy vazifasi hisoblanadi:
 • aerokosmik suratga olish, topografiya-geodeziya, kartografiyaga oid izlanishlar hamda tadqiqotlarni, yerlarni masofadan zondlash, geodinamik tadqiqotlar ma’lumotlari va materiallaridan foydalangan holda kartografik monitoringni amalga oshirish;
 • ma’muriy-hududiy birliklar chegaralarini belgilash ishlarini amalga oshirish;
 • yer tuzishga oid kompleks tadbirlarni bajarishga yo‘naltirilgan loyiha-qidiruv va tadqiqot ishlarini bajarish, yerlarni xatlovdan o‘tkazish, davlat yer kadastrini yuritish uchun zarur ma’lumotlarni tayyorlash.

Respublika aerogeodeziya markazi o‘ziga yuklangan asosiy vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

 • aerokosmik suratga olish, topografiya-geodeziya, kartografiyaga oid izlanishlar hamda tadqiqotlarni, yerlarni masofadan zondlash, geodinamik tadqiqotlar ma’lumotlari va materiallaridan foydalangan holda kartografik monitoringni amalga oshirishda:
 • davlat geodeziya, nivelir, gravimetriya tarmoqlarini, geodezik zichlashtirish tarmoqlarini yaratadi, rivojlantiradi va ishlash holatida saqlab turadi;
 • Fazoviy ma’lumotlarning milliy infratuzilmasini yaratadi, rivojlantiradi va uning faoliyat ko‘rsatilishini ta’minlaydi;
 • Milliy geografik axborot tizimini, umum davlat ahamiyatiga molik boshqa geografik axborot tizimlarini yaratadi, rivojlantiradi va yuritadi;
 • geografik ob’ektlarning nomlarini belgilash, me’yorlashtirish, davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, ulardan foydalanish va ularni saqlash, shuningdek, Geografik ob’ektlar nomlarining davlat reestrini yuritishni amalga oshiradi;
 • geodezik va kartografiya sohasida qo‘llaniladigan asbob uskunalarni ta’mirlaydi, metrologik attestatsiyaga tayyorlaydi, ularni qiyoslashni amalga oshiradi;
 • O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining topshirig‘iga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy-hududiy tuzilishi masalalariga doir hujjatlarni, shu jumladan, xaritalar va chegaralar chizig‘i tavsifini tayyorlaydi, chegaralar nuqtalari koordinatalarining katalogini tuzadi;
 • O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini delimitatsiya, demarkatsiya (redemarkatsiya) qilish va uning o‘tish chizig‘ini tekshirish bo‘yicha chegaradosh davlatlar bilan muzokaralar jarayonida ishtirok etadi hamda ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan geodeziya, kartografiya va gidrografiyaga oid ishlarni amalga oshiradi, ular asosida materiallar (ma’lumotlar) tayyorlaydi;
 • O‘zbekiston Respublikasining navbatchi topografik haritalarini yuritadi;
 • Doimiy faoliyat ko‘rsatadigan sun’iy yo‘ldosh orqali kuzatish stansiyalari tarmog‘ini boshqarish, ular monitoringi va takomillashtirilishini amalga oshiradi;
 • geodeziya va kartografiya faoliyatini texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun Kadastr agentligiga kiritadi;
 • geodeziya va kartografiya bo‘yicha tizimli ravishda, shuningdek masofaviy o‘qitish texnologiyalarini qo‘llagan holda kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirishni ta’minlaydi;
 • yer tuzishga oid kompeleks tadbirlarni bajarishga yo‘naltirilgan loyiha-qidiruv va tadqiqot ishlarini bajarish, yerlarni xatlovdan o‘tkazish, davlat yer kadastrini yuritish uchun zarur ma’lumotlarni tayyorlashda:
 • aerokosmik suratlar va uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalangan holda yerlarni masofadan turib zondlashni, shuningdek, geodezik o‘lchov uskunalari yordamida yerlarni o‘rganishni tashkil etadi va amalga oshiradi;
 • yer tuzishga oid kompeleks tadbirlarni bajarishga yo‘naltirilgan loyiha-qidiruv va tadqiqot ishlarini bajaradi;
 • yerlarni xatlovdan o‘tkazadi;
 • o‘z faoliyatidagi vazifalarni bevosita, shuningdek hududlararo bo‘linmalar orqali bajaradi.

Korxona faoliyatining maqsad va vazifalari

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 2 oktyabrdagi  729-F-sonli farmoyishiga koʻra O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri Davlat qoʻmitasi huzurida Kompyuter va geoaxborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi (Geoinfocom) davlat unitar korxonasi shaklida tashkil etilgan.
"Geoinfocom" DUKning asosiy faoliyati quyidagilardan iborat:
- O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi axborot tizimlariga hamda server va telekommunikatsiya uskunalari, kompyuterlar, orgtexnika va tegishli dasturiy ta’minotlariga texnik va tizimli xizmat koʻrsatish; 
- Kadastr agentligi tizimida axborot tizimlari va dasturiy ta’minot mahsulotlarini, shuningdek mijozlar talablariga mos turli darajadagi tizimlar ishlab chiqish.
“Geoinfocom” DUK tashkil etilganidan buyon bir qator axborot tizimlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari ishlab chiqilgan va joriy etilgan boʻlib, ulardan Kadastr agentligi tizimida samarali foydalanib kelinmoqda.

Korxona faoliyatining maqsad va vazifalari

Davlat kartografiya-geodeziya fondi ahamiyatga ega geodezik, kartografik, topografik, aerokosmos'yomkalar, gravimetrik materiallar va ma'lumotlar majmuidan (bundan keyin - Davkartgeodezfond materiallari va ma'lumotlari) iborat.
Davkartgeodezfond materiallari va ma'lumotlarining O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi materiallari va ma'lumotlari tarkibiga kiritilgan qismi O‘zbekiston Respublikasining arxiv ishi to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga muvofiq saqlanib, har qanday oldi-sotdi amaliyoti yoki davlat tasarrufidan chiqarish ob'ekti bo‘lishi mumkin emas, balki vaqtinchalik foydalanish uchun beriladi.
Davkartgeodezfond faoliyati davlat byudjeti mablag‘lari, shuningdek qonun hujjatlari bilan man etilmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi. Davkartgeodezfondni ta'minlash uchun harajatlar smetasi har yili O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi davlat qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadi. Davkartgeodezfondga ajratilgan byudjet mablag‘laridan maqsadli va oqilona foydalanishni nazorat qilishni O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi amalga oshiradi.
Davkartgeodezfondni rivojlantirish va uning xodimlarini moddiy rag‘batlantirish uchun Davkartgeodezfond alohida hisob raqami (Davkartgeodezfondni rivojlantirish fondi hisob raqami) ochadi, unga Davkartgeodezfond tomonidan ko‘rsatilgan pullik xizmatlar tushumlari yo‘llanadi. Rivojlantirish fondi mablaglari faqat xodimlarni moddiy rag‘batlantirish va Davkartgeodezfondni rivojlantirish uchun sarflanadi.

“Kartografiya” davlat ilmiy-ishlab chiqarish korxonasi haqida ma‘lumot

 

 1. “Kartografiya” davlat ilmiy-ishlab chiqarish korxonasi 1934-yilda tashkil topgan bo‘lib, uning asosiy vazifalari va faoliyat yo‘nalishlari hisoblanadi:
 1. kartografik mahsulotni ilmiy-tahririy jihatdan loyihalash;
 2. kartografik mahsulot ishlab chiqarishning zamonaviy raqamli texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy qilish;
 3. umumgeografik, siyosiy-ma’muriy, ilmiy-ma’lumotnomaviy va tarmoqlararo ahamiyatdagi boshqa tematik xaritalar, atlaslarni, o‘quv kartografik qo‘llanmalarini, qishloq xo‘jaligi ahamiyatidagi kartografik materiallarni grafik, raqamli va boshqa shakllarda tuzish hamda nashr etish;
 4. jahon andozalari talablariga javob beradigan kartografiya asarlarini yaratish uchun mamlakat va xorijdagi kartografiya xizmatlari, ilmiy va ijtimoiy tashkilotlar, o‘quv yurtlari bilan Agentlik bilan kelishgan holda hamkorlikni rivojlantirish;
 5. korxonaga yuklatilgan vazifalarni hal etishda, ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘rganishdan kelib chiqib, innovatsion uslublarni joriy etish asosida ishlab chiqarish faoliyatini tezkorligini va samaradorligini oshirish;
 1. Korxona o‘ziga yuklangan asosiy vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
 1. umumgeografik, siyosiy-ma’muriy, ilmiy-ma’lumotga oid xaritalarni va boshqa tematik xaritalarni, shuningdek, tarmoqlararo ahamiyatga molik atlaslarni, kartografiya o‘quv qo‘llanmalarini yaratadi hamda nashr etadi;
 2. topografiya - geodeziya va kartografiya mahsulotlar (geodeziya koordinatalari, gravimetriya ma’lumotlari, topografiya - geodeziya, tematik, ekologik, kadastr va boshqa turdagi xaritalar, atlaslar, planlarini yaratadi;
 3. jahon andozalari talablariga javob beradigan kartografiya asarlarini yaratish uchun mamlakat va xorijdagi kartografiya xizmatlari, ilmiy va ijtimoiy tashkilotlar, o‘quv yurtlari bilan Agentlik bilan kelishilgan holda hamkorlikni rivojlantiradi;
 4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy geoaxborot tizimini tashkil etish bo‘yicha ishlarni bajarishda faol ishtirok etadi;
 5. talab etilgan masshtabdagi topografiya-geodeziya, kartografiya izlanishlarni amalga oshiradi;
 6. tarmoqqa ilg‘or geoaxborot tizimlari (keyingi o‘rinlarda GAT) - texnologiyalami jalb qiladi;
 7. korxonaga yuklatilgan vazifalarni hal etishda, ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘rganishdan kelib chiqib, innovatsion uslublarni joriy etish asosida ishlab chiqarish faoliyatini tezkorligini va samaradorligini oshiradi;
 8. nokartografik yo‘nalishdagi turli bosma mahsulotlarini jumladan, kitob-jumlalar, ilmiy-ommabop mahsulotlar, o‘quv nashrlar, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, ma’lumotnomalar, Iug‘atlar, ensiklopediyalar, etiketkalar, bukletlar, tasviriy nashrlar, albomlar, plakatlar va boshqa matbaa mahsulotlarni chop etishga tayyorlaydi va chop etadi;
 9. ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va tajriba-texnologik ishlarni bajaradi hamda kartografik monitoringini olib boradi;
 10. davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarini, yuridik va jismoniy shaxslarni kartografiyaga doir materiallar (ma’lumotlar) bilan belgilangan tartibda ta’minlaydi;
 11. O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini delimitatsiya, demarkatsiya (redemarkatsiya) qilish va uning o‘tish chizig‘ini tekshirish bo‘yicha chegaradosh davlatlar bilan muzokaralar jarayonida ishtirok etadi hamda ishlarni bajarish uchun zarur boTgan kartografiyaga oid ishlarni amalga oshiradi, ular asosida materiallar (ma’lumotlar) tayyorlaydi;
 12. O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasini delimitatsiya, demarkatsiya (redemarkatsiya) qilish masalalari bo‘yicha kartografik materiallar bilan o‘rnatilgan tartibda ta’minlaydi;
 13. grafik, raqamli, fotosurat shaklidagi, ochiq foydalanishdagi hamda boshqa shakllardagi davlat topografik xaritalari va rejalarini yaratadi, yangilaydi hamda nashr etadi;
 14. kartografiya faoliyati sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etadi;
 15. kartografiya bo‘yicha zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishni joriy etishda ishtirok etadi;
 16. sun’iy yoldosh navigatsiya tizimlarining ishlashini ta’minlash uchun kartografiyaga doir materiallarni (ma’lumotlarni) yaratadi hamda yangilab boradi;
 17. kartografiya faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda ishtirok etadi;
 18. kartografiya faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan moddiy-texnika bazasiga, asbob-uskunalarga va boshqa texnik vositalarga doir talablarni belgilashda ishtirok etadi;
 19. korxonaga yuklatilgan vazifalarni hal etishda, ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘rganishdan kelib chiqib, innovatsion uslublarni joriy etish asosida ishlab chiqarish faoliyatini tezkorligini va samaradorligini oshiradi;
 20. kartografiya sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish ishlarida Agentlik bilan kelishilgan holda ishtirok etadi, xalqaro grantlarni jalb etishni ta’minlaydi;
 21. kartografiya yo‘nalishi bo‘yicha tizimli ravishda, shuningdek, masofaviy o‘qitish texnologiyalarini qo‘llagan holda kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirishni ta’minlaydi;
 22. boshqa matbaa xizmatlarni belgilangan tartibda ko‘rsatadi;

Korxona qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajarishi mumkin.

 

Kollejning asosiy maqsadi:

 • Kadrlar tayyorlash Xalqaro tasniflagichning kamida 3-darajasiga mos ta'lim dasturlarini tamomlagan, kamida umumiy o‘rta ma'lumotga ega bo‘lgan shaxslar hisobidan “Hayot davomida ta'lim olish” prinsipi asosida kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqqan holda 2 yilgacha muddatda kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida davlat buyurtmasi hamda to‘lov-kontrakt asosida kadrlar tayyorlashdan;
 • ta'lim va kadrlar tayyorlash sifatini ta'minlash borasida sohaga doir ilmiy, metodik tadqiqotlarni olib boradi, pedagog xodimlarning ilmiy tadqiqotlar olib borishini qo‘llab-kuvvatlashdan;
 • o‘quvchilarni tanlagan kasb yoki mutaxassisligi bo‘yicha zamonaviy talablarga javob beruvchi, puxta bilim, amaliy ko‘nikma va malakaga hamda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega bo‘lgan, intellektual jixatdan yetuk kadrlar etib tayyorlashdan iborat.
 • 2.    Quyidagilar kollejning asosiy vazifalari hisoblanadi:
 • iqtisodiyotning soha va tarmoqlarida talab yuqori bo‘lgan tor doiradagi va sohaviy mutaxassisliklar bo‘yicha tizimli fikrlash, ish yuritish, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan hamda xorijiy tillarni biladigan mutaxassislar tayyorlash;
 • egallagan kasbi va mutaxassisligi bo‘yicha mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish huquqini beradigan, yuqori darajada sifatli bilim olishini va kasbiy tayyorgarlikni ta'minlaydigan Milliy professional va ta'lim standartlari asosida ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari bo‘yicha o‘qitish;
 • sohadagi mutaxassislar va ishchilarning malakasini oshirish va kayta tayyorlash;
 • tanlab olingan kasb yoki mutaxassislik bo‘yicha bir yoki bir necha ixtisoslikni egallash jarayonida o‘quvchilarning kasbiy layoqat, ko‘nikma va malakalarini oshirish;
 • mutaxassislarni tayyorlash tizimi va mazmunini jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat va zamonaviy innovasion texnika yutuqlaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish;
 • o‘quvchilarda vatanparvarlik, milliy o‘zlikni anglash, xalqning milliy, madaniy, tarixiy an'analariga hurmat, Vatan bilan g‘ururlanish va iftixor tuyg‘usini shakllantirish;
 • o‘kuvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali shakllari va usullaridan foydalangan holda kamol toptirish;
 • ta'lim standartlari talablariga ko‘ra o‘quvchilarda bilim, kunikma va malakalarni shakllantirish;
 • o‘qituvchi, ishlab chikarish ta'limi ustalari, ta'lim oluvchilarning sog‘ligini muxofaza qilish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish, ularning bilim olishi, turmushi va dam olishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish;
 • ta'lim jarayoni uchun zarur moddiy-texnika, o‘quv-metodik bazani yaratish va o‘quv jarayoniga yuqori ish tajribasiga ega bo‘lgan amaliyotchi mutaxassislarni jalb etib borish.