Vacancy

IMG

Soliq organlari bilan ishlarni muvofiqlashtirish va marksheyderlik xizmati boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

Yetakchi mutaxassis

IMG

Legal Department

Vacancy

3123

IMG

Department of Land and Cadastre Control

The deputy head of the department is vacant

IMG

Department of Geodetic Inspection

The head of the department is vacant

IMG

Department for Coordination of the Unified System of National Geographic Information and State Cadastre

Deputy Head of Department - Head of Department is vacant

IMG

Organizational-control and analysis department

Head of Department

IMG

Methodology Department

Head of Department

IMG

Department of Land and Cadastre Methodology

Head of Department

IMG

Geodeziya va topografiya nazorati bo‘limi bosh mutaxassisi

Bosh mutaxassis