Ishonch telefoni : 1097 Kirish

Kadastr raqami nimalarni anglatishini bilasizmi?

17.01.2024
785

Kadastr raqami quyidagi tuzilmaga ega:

АА : ВВ : СС : DD : EE : FFFF : GGGG : HHH,

Bunda: AA — mintaqaning raqami (kodi)ni bildiruvchi ikki razryadli o‘nli son;

BB — mintaqa tarkibidagi ma’muriy-hududiy tuzilma (ma’muriy tuman, viloyat bo‘ysunishidagi shahar)ning raqami (kodi)ni bildiruvchi ikki razryadli o‘nli son;

CC — kadastr zonasi raqami (kodi)ni bildiruvchi ikki razryadli o‘nli son;

DD — kadastr zonasi doirasida kadastr massivi raqami (kodi)ni bildiruvchi ikki razryadli o‘nli son;

EE — kadastr massivi doirasida kadastr mavzesi raqami (kodi)ni bildiruvchi ikki razryadli o‘nli son;

FFFF — kadastr mavzesi doirasida yer uchastkasi raqami (kodi)ni bildiruvchi to‘rt razryadli o‘nli son;

GGGG — yer uchastkasi doirasida bino, inshoot raqami (kodi)ni bildiruvchi to‘rt razryadli o‘nli son;

HHH — bino, inshootlar bir qismi raqami (kodi)ni bildiruvchi uch razryadli o‘nli son.